Juridiskie pakalpojumi

Genius solution SIA piedāvā:
Jaunu uzņēmumu reģistrācija, licenču un atļauju reģistrēšana komercdarbības veikšanai Latvijas teritorijā.
Izmaiņu veikšana uzņēmuma struktūrā Latvijas Uzņēmumu reģistrā:
– grozījumi statūtos
– darbības ar dalībnieku reģistru
– valdes locekļa maiņa
– darbības ar pamatkapitālu
– pamatkapitāla palielināšana
– uzņēmuma nosaukuma maiņa
– juridiskās adreses maiņa
– patiesā labuma guvēja reģistrācija/ maiņa.